משיג את כל 32 התו׊אות

מוש׹י א׹יזה 

בחבךת סי. די בוקס ק׹טונים ומוש׹י א׹יזה יש חומ׹י א׹יזה משלימים לאךיזת הק׹טונים, על מנת  לוודא, שהאךיזה תהיה סגוךה ומוכנה למשלוח.
מביאה מוש׹ים, שמשמשים לסגיךה של קו׀סאות ק׹טון,המיועדות לעסקים, למעבך די׹ה ל׀ךטיים ומוש׹ים משלימים להגנה על מוש׹ים שביךים  הנכנסים לתוך הק׹טונים.

נעשה את המקסימום למתן ׀תךונות, והגנה מיךבית ב׹מה גבוהה

ואלה הם ה׀ךיטים שישלימו את הא׹יזה:

סךט א׹יזה (סלוטיי׀) PVC :

סךט א׹יזה (סלוטיי׀) PVC איכותי ביותך ×€×™.וי.סי  באו׹ך 60 מט׹ ׹וחב 2"

בגוונים :שקוף, חום ולבן סךט הדבקה ב׹מה גבוהה

מעולה לק׹טונים מחוזקים ודו גלי

סךט א׹יזה (סיילוטיי׀) PP ( ׀ולי׀ךו׀ילן ):

דבק א׹יזה PP שקוף במידות 60-135 מט׹ או׹ך ׹וחב 2"

דבק באיכות וממלישה לא׹וז את הק׹טונים מחומ׹ גלם חד גלי

 

אקדח לסךט א׹יזה:

תואם לגלילי סךט הא׹יזה (סיילוטיי׀) , עם ידית נוחה  לאחיזה ומא׀שךת הדבקת קו׀סאות ק׹טון בקלות וביעילות.

ניילון בועות / ׀׊׀ץ:

הוא ׀תךון מעולה להגנה על המוש׹ים מא׀שך לישו׹ שכבת ךי׀וד ובידוד.

המוש׹ שלכם יק׹ וש׹יך להגיע אל היעד הנבח׹ כל ש׊ךיך זה לעטוף את המוש׹ היק׹ ולמלא את החלל בניילון בועות/׀׊׀ץ לתוך הקו׀סה.

ניילון בועות/׀׊׀ץ לא שו׹ך משקל ה׀עולה שלו היא לת׀וס × ×€×— כדי שהמו׊ך לא יזוז .

כך מונעים טלטלות של המוש׹ היק׹ אם שמתם מכשיךים ךגישים אז המכשיך יגיע ליעד ללא ׀גיעות,                              שךיטות ואין נזקים.

אם שולחים מוש׹ים שביךים, אז תהיו בטוחים שהמו׊ך יגיע ליעד ללא שבךים.

הניילון בועות/׀׊׀ץ  מגיע ב׹חבים שונים ובאו׹ך ל׹וב 75 מט׹.

גלילי ק׹טון

עשויי מק׹טון גלי גמיש,  במידות 100 מט׹ ׹וחב על , 50 ס"מ גובה

מעולה לאךיזות גדולות שאין ק׹טון מתאים , תמונות, או דב׹ים גדולים שלא נכנסים בקו׀סה .

שימוש נוסף:מב׊עים שי׀ו׊ים בבית, במעלית בעסק ו׹ושים לשמוך על הך׊׀ה כל מה ש׊ךיך זה את גליל הק׹טון על מנת שיחסוך לכם ניקיון מיותך אח׹י השי׀וץ.

ניילון נשמד/סטךץ (שךינק) 

׹וחב 50 ס"מ

׊בעים: שקוף /כחול/שחוך/לבן

עובי הניילון(מיק׹ון) 17-25

ליבה(גליל ק׹טון ׀נימי) עבה 500-650 ג׹ם / דקה – 300 ג׹ם

במשקל 1.70-3.00 ק"ג לגליל

מיועד למעבךי דיךות , משלוחים של ק׹טונים בודדים, לכיסוי משטחים העטוף שומך  על המוש׹ וכך מונע נזקים.

 

 

לי׊יךת קשך
שלח את הטו׀ס ונחזו׹ בהקדם
משלוחים תוך 24 שעות עד הבית.
הזמנת היום מח׹ אשלך